Page 19 - T4Edu_Annual Report 2018
P. 19

19                                                           03
    اهتازاجنإو جماربلا ءادأ                       ةيزيلجنلإا ةغللا ريوطت جمانرب

                                            :ةيزيلنجلإا ةغللا يملعلم ةيوغللا ةيافكلا مييقت

                                       ةيزيلنجلإا ةيوغللا ةيافكلا في Pilot Tests ةيبيرتج تارابتخا                                       نيربتخلما ددع         نيربتخلما ددع

                                       360              180                                        ةملعمو ملعم          ةملعمو ملعم

                                         11               6                                       ةيميلعت ةقطنم         ةيميلعت قطانم
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24